FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
20 229 800 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 449 200 Kč
4
Přijaté transfery
588 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
8 833 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 981 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 151 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 449 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
431 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 833 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 981 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 151 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 449 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
431 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč