FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
20 248 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 536 200 Kč
4
Přijaté transfery
1 244 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
13 844 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 474 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 451 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 603 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 489 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
13 844 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 474 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 451 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 603 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 489 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč