FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
17 980 400 Kč
Přijaté transfery
3 644 400 Kč
Nedaňové příjmy
2 708 100 Kč
Kapitálové příjmy
165 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
15 730 660 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 713 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 025 940 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 110 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 208 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
15 730 660 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 713 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 025 940 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 110 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 208 500 Kč