FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
17 980 400 Kč
Přijaté transfery
4 297 700 Kč
Nedaňové příjmy
2 857 600 Kč
Kapitálové příjmy
171 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
16 842 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 593 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 017 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 241 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 463 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 842 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 593 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 017 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 241 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 463 500 Kč