FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
20 248 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 772 800 Kč
4
Přijaté transfery
1 244 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
12 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
14 564 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 808 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 488 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 615 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 489 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
14 564 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 808 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 488 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 615 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 489 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč