FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
17 981 800 Kč
Nedaňové příjmy
2 422 900 Kč
Přijaté transfery
2 359 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
14 004 600 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 620 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 492 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 000 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 153 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
14 004 600 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 620 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
4 492 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 000 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 153 500 Kč