FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
17 980 400 Kč
Přijaté transfery
3 852 100 Kč
Nedaňové příjmy
2 808 100 Kč
Kapitálové příjmy
165 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
16 393 860 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 713 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 977 440 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 110 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 463 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 393 860 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 713 300 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 977 440 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 110 800 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 463 500 Kč