FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
20 248 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 499 000 Kč
4
Přijaté transfery
584 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
9 708 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 451 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 581 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 489 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
490 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
9 708 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 451 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 581 300 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 489 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
490 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 000 Kč