FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
21 096 400 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 272 900 Kč
4
Přijaté transfery
1 602 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
522 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
17 243 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 829 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 910 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 156 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 055 900 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
17 243 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 829 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 910 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 156 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 055 900 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč