FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
23 986 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 550 000 Kč
4
Přijaté transfery
960 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
13 865 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 144 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 770 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 210 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
710 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 865 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 144 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 770 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 210 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
710 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč